Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego. 

Historia kompanii

28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, 1 sierpnia Niemcy Rosji, 3 sierpnia Niemcy Francji i Austro-Węgry Rosji. Rozpoczęła się I wojna światowa. 

29 i 30 lipca Józef Piłsudski zarządził częściową mobilizację i koncentrację strzelców. Dzień później podporządkował sobie Polskie Drużyny Strzeleckie, a 2 sierpnia za zgodą władz austriackich rozpoczął mobilizację i koncentrację wszystkich drużyn z Galicji. Tego samego dnia dowódcą kompanii wyznaczył Tadeusza Kasprzyckiego „Zbigniewa”. 

3 sierpnia około godz. 18.00 w Oleandrach z członków ZS i PDS sformowano 1 Kompanię Kadrową. 4 i 5 sierpnia kontynuowano organizację i szkolenie kompanii. W skład kompanii wchodziły cztery plutony, a każdy z nich złożony był z czterech dziesięcioosobowych sekcji. 

Kompania wymaszerowała 6 sierpnia o godzinie 2:42 w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne. Po zajęciu Kielc i bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy w celu wywołania powstania, Pierwsza Kadrowa powróciła do Krakowa, stając się zalążkiem Legionów Polskich. 

Według różnych źródeł stan kompanii wynosił 145–168 żołnierzy. Do składu 1 kompanii kadrowej należy zaliczyć członków tzw. „siódemki” – patrolu Władysława Prażmowskiego „Beliny”, który w nocy z 1 na 2 sierpnia 1914 roku, jako pierwszy oddział Wojska Polskiego przekroczył granicę zaboru austriackiego z zaborem rosyjskim w Kocmyrzowie i 3 sierpnia wieczorem powrócił do Krakowa, a 6 sierpnia wyruszył wraz z kompanią do Miechowa. 

8 sierpnia 1914 w Miechowie nastąpiły pierwsze zmiany personalne. Dotychczasowy dowódca kompanii, Tadeusz Kasprzycki „Zbigniew” odszedł do Komendy Głównej, a jego miejsce zajął Kazimierz Jan Piątek „Herwin”. Dowództwo 1 plutonu objął Modest Słoniowski „Słoń”, oficer PDS, odznaczony „Parasolem”. Tego samego dnia do kompanii przyjęto pierwszych ośmiu ochotników tzw. patrol skautów. 

12 sierpnia 1914 pierwsza kompania, razem z kompanią drugą Stanisława Tessaro „Zosik” i trzecią Wacława Wieczorkiewicza „Scaevola”, zajęła Kielce. 

12 sierpnia 1919 roku w Warszawie, z rozkazu Naczelnego Wodza, zarządzona została zbiórka „kadrowców”. Prawo udziału w zbiórce przysługiwało tylko „tym oficerem, podoficerom i żołnierzom, którzy byli w składzie kompanii kadrowej w linii w dniu 6 sierpnia 1914 roku. Nikomu innemu prawo do wzięcia udziału w niej nie przysługuje pod żadnym pozorem”. „Kadrowcy” po przybyciu do Warszawy mieli się meldować u porucznika Stefana Pomarańskiego w Redakcji „Wiarusa” w Zamku Królewskim. 

Obsada personalna kompanii

Dowództwo

 1. Kasprzycki Tadeusz „Zbigniew” – dowódca kompanii
 2. Litwinowicz Aleksander „Grubszy” „Władysław” – intendent
 3. Wieruszewski Michał „Zagończyk” – szef kompanii
 4. Dąbrowiecki Eustachy Jan Karol „Eustachy Wirski” – pomocnik szefa kompanii
 5. Polniaszek Franciszek „Karol Nowopolski” – pomocnik szefa kompanii

I pluton

 1. Piątek Kazimierz Jan „Herwin” – dowódca plutonu
 2. Almstaedt Hugon „Puchacz”
 3. Busler Kazimierz „Karol Magoski”
 4. Cupiał Józef „Bukowski”
 5. Englert Adam „Judym” „Żołnierz”
 6. Ferencowicz Józef Bohdan „Krzesz”
 7. Frydrych Marian „Szulc”
 8. Głazowski Stanisław „Sokół”
 9. Głowacz Eugeniusz „Ostaszewski Zenobi”
 10. Goebel Kazimierz „Taternik”
 11. Idzikowski Karol „Babinicz”
 12. Janiszewski Lucjan „Pluch”
 13. Jankowski Stanisław „Ziemowit”
 14. Jankowski Stefan „Wernyhora”
 15. Jóźwik Stefan „Stefanjusz”
 16. Karski Kazimierz „Jur”
 17. Karski Mieczysław „Witeź”
 18. Kelm Julian „Koperczyński”
 19. Kębłowski Stanisław „Kuźnicki”
 20. Knobelsdorf Leon „Kruk”
 21. Krzymowski Bolesław „Bajka”
 22. Kuczerawcew Stefan „Poznańczyk” (później zmienił nazwisko na Łannicki)
 23. Kuśnierski Kazimierz „Leonard”
 24. Łada Eugeniusz „Potok”
 25. Marusiński Mieczysław „Lelum”
 26. Misiewicz Jan „Roch”
 27. Osiński Tadeusz Michał „Brzęk”
 28. Pisarski-Szreniawa Jerzy „Kmicic”
 29. Rozmarynowski Stefan „Żarski”
 30. Starzyński Józef „Paweł”
 31. Szeligowski Bogdan „Ratajko”
 32. Witulski Ksawery „Osiecki”
 33. Wojewódzki Sylwester „Stefan”
 34. Wojtulewicz Walerian „Achilles”
 35. Wolski Stefan „Bolesław”

II pluton

 1. Paszkowski Henryk „Krok” – dowódca 2 plutonu
 2. Augustyniak Mieczysław „Czarnecki”
 3. Baszkiewicz Władysław „Baśka”
 4. Boerner Ignacy „Emil”
 5. Bystrzyński Brunon „Wiktor”, „Skrzetuski”
 6. Caspaeri-Chraszczewski Tadeusz „Lech”
 7. Dłużniakiewicz Janusz „Sęp”
 8. Dobrowolski Henryk „Sęk”
 9. Dziembowski Kazimierz „Huragan”
 10. Gliński Jerzy „Eustachy”
 11. Grzybowski Franciszek „Kruk Biały”
 12. Horoszkiewicz Roman „Woynicz”
 13. Kamieński Kazimierz „Luboń”
 14. Kaszubski Tadeusz „Kowalewicz”
 15. Maciszewski Seweryn „Wład”
 16. Mansperl Bronisław „Haber”
 17. Mierzejewski Bolesław „Strzecha”
 18. Orzechowski Marian „Burkacki”
 19. Ostrowski Tadeusz „Oster”
 20. Pawłowski Janusz „Józef”
 21. Platonoff Zygmunt Antoni „Plater”
 22. Pomarański Stefan „Borowicz” (brat Zygmunta z 3 plutonu)
 23. Przepałkowski Zygmunt „Młot”
 24. Rettinger Wacław „Graba” (w 1922 zmienił nazwisko na Graba-Łęcki)
 25. Smoleński Marian Józef „Kolec”
 26. Spitzbarth Artur „Jerzy”
 27. Strzelecki Kazimierz „Kazik”
 28. Sujkowski Zbigniew „Bolko”
 29. Szymański Roman „Tebański”
 30. Wagner Adolf „Werner”
 31. Zembrzuski Konrad „Bury”

III pluton

 1. Burhardt Stanisław „Bukacki” – dowódca 3 plutonu
 2. Boba Edward „Żbik”
 3. Ciecierzyński Zbigniew „Zbych”
 4. Dąbkowski Zygmunt „Korczak”
 5. Ferencowicz Józef „Krzesz”
 6. Ferencowicz Władysław „Graf”
 7. Gajewski Stanisław „Chłop”, „Mokrski”
 8. Gieysztor Stanisław „Szachowski”
 9. Głodowski Tadeusz „Boruta”
 10. Kamiński Mieczysław „Obotrycki”
 11. Kuczyński Jan „Zygmunt”
 12. Malinowski Jan „Rudzki”
 13. Morris-Malcolm Jerzy „Poraj”
 14. Pomarański Zygmunt „Brzózka” (brat Stefana z 2 plutonu)
 15. Radomski Jerzy „Niemira”
 16. Staszewski Józef „Krowajtys”
 17. Szczepanowski Józef „Wojno”
 18. Szubert Franciszek „Moździnski”
 19. Tarnasiewicz Edmund Wacław „Heldut”
 20. Trąbiński Jerzy „Czarny”
 21. Woronicz-Hagedeusz Brunon „Jerzy”
 22. Woźniak Józef „Sokołowski”

IV pluton

 1. Jan Kazimierz Kruszewski „Kruk” – dowódca 4 plutonu
 2. Bąkowski Leon „Kirkor”
 3. Bryzek Aleksander „Kłos”
 4. Chmielewski Czesław „Rafał”
 5. Czaykowski Eugeniusz „Jastrzębski Tomasz”
 6. Długoszowski Bolesław „Wieniawa”
 7. Doleżko Franciszek „Bogdanowicz”
 8. Hiller Stanisław „Ignacy Nowak”
 9. Jabłoński Konstanty „Kostek”
 10. Jachimowski Stanisław „Czarny”
 11. Jasiński Ignacy „Zawisza”
 12. Kowalski Wincenty „Huk”
 13. Łęgowski Czesław „Srednicki”
 14. Molenda Andrzej „Olszewski”
 15. Momot Wiktor „Brawura”
 16. Nowak Aleksander „Hauke”
 17. Oberg Jan „Borgjasz”
 18. Ogoniewski Kacper „Kosiński”
 19. Parczyński Stanisław „Młot”
 20. Pągowski Bolesław „Orwicz”
 21. Romański Tadeusz „Taro”
 22. Stachlewski Bohdan „Dan”
 23. Stachlewski Bronisław „Wiesław”
 24. Tarnowski Jan „Winicjusz”
 25. Wiśniewski Tadeusz „Szabelski”
 26. Woźniakowski Jan „Czywar”
 27. Zalewski Marcin „Nałęcz”
 28. Zieleniewski Tadeusz „Kalina”

Patrol konny

 1. Prażmowski Władysław „Belina” – dowódca patrolu konnego
 2. Głuchowski Janusz „Janusz”
 3. Jabłoński Antoni „Zdzisław”
 4. Kulesza Stefan „Hanka”
 5. Skotnicki Stanisław „Grzmot”
 6. Skrzyński Ludwik „Kmicic”
 7. Karwacki Zygmunt „Bończa”
 8. Krak Stefan „Dudzieniec”
 9. Kleszczyński Edward „Dzik”

Patrol sanitarny

 1. Stryjeński Władysław Jan Augustyn „Bystram” – komendant patrolu sanitarnego
 2. Rouppert Stanisław „Teodor”
 3. Rajs Mieczysław Zenon „Dewajtis”
 4. Grodecki Miłosz Gabriel Tadeusz „Oskierko”
 5. Buczma Adam
 6. Bekrycht Zenon „Głowiński”
 7. Oberhard Izydor – komendant patrolu sanitarnego

Pozostali

 1. Fabiszewski Stefan „Tadeusz” (pluton 1 lub 2)
 2. Hapiczuk Jan „Michał” (pluton 2 lub 4)
 3. Jarema Józef „Ziętek”
 4. Jakubowski Andrzej „Łokietek” (pluton 3 lub 4)
 5. Jakubowski Antoni „Sabin”
 6. Kilich Jan „Kufel”
 7. Klimek Piotr „Rola”
 8. Konarski Aleksander „Wyrwicz”
 9. Kowalczewski Ignacy „Sępiński”
 10. Kowalski Czesław
 11. Krysiński Alfons „Walenty” (pluton 2 lub 4)
 12. Manicki Bronisław „Łamigława”
 13. Napiórkowski Aleksander „Kordian” (pluton 1 lub 4)
 14. Nodzeński Michał „Jastrzębiec”
 15. Palkij Stanisław
 16. Renik Józef „Kiryłło”
 17. Sarnowski Wacław „Głowacki”
 18. Stefański Mieczysław „Bojanek”
 19. Świderski Jan „Leszek”
 20. Kosiński
 21. Kowalczuk Leon „Lew”
 22. Lazarini de Colonna Edward „Powiślak”
 23. Makowski Wincenty Franciszek (Wacław?) „Wilk”
 24. Szapelski Feliks
 25. Tomczyk Leopold „Glinka-Gliniecki”
 26. Wendorff Stefan „Konopka”
 27. Winiarz Jerzy Edward „Orsza”
 28. Worosz Henryk Adolf „Dolek”
 29. Zadworny Adam „Zamorski”
 30. NN „Walgierz”
 31. NN
 32. NN

Patrol skautów

 1. Bankiewicz Czesław „Skaut” – poległ
 2. Bartel Zygfryd Alfons Piotr „Hasling” – w 1934 w stopniu kapitana uzbrojenia, Szkoła Gazowa
 3. Białowiejski Stanisław „Jastrzębiec” – w 1934 w stopniu kapitana łączności, Departament Aeronautyki M.S.Wojsk.
 4. Borkowski Zygmunt „Zielony Brat” – w 1934 rotmistrz rezerwy, osadnik wojskowy w Wierzchni koło Dzisny
 5. Ciołkowski Kazimierz „Ciołek” – poległ
 6. Duszek Antoni „Bohun”, w 1934 urzędnik Sądu Powiatowego w Czeladzi
 7. Kietliński Franciszek Gabriel „Odrowąż” † 1919
 8. Krubski Jerzy „Czerwony Brat”, w 1934 w stopniu majora, II oficer sztabu inspektora armii gen. Sosnkowskiego, później pułkownik dyplomowany

Wszyscy członkowie patrolu skautów zostali odznaczeni przez Józefa Piłsudskiego odznaką pamiątkową Pierwszej Kompanii Kadrowej.


 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

2016 - 2019
PROJEKTY STRONY www.kadrowka.org

 
Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej | ul. Utrata 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | NIP: 773-247-95-95 | REGON: 365276950 | tel.: +48 505 239 612 | e-mail: biuro@kadrowka.org | BGŻ BNP Paribas 13 1600 1462 1833 3856 5000 0001