Jesteście już zapewne w trakcie pakowania na wyjazd do Krakowa w związku z czym podaję ostatnie informacje, które wraz z harmonogramem pozwolą wam dokładnie zorientować się co do przebiegu tegorocznej Kadrówki i uroczystości w których udział jest obowiązkowy: 

1. Harmonogram Marszu udostępniony jest na stronie Harmonogram - Kadrówka 2021

2. Zakwaterowanie na trasie tylko i wyłącznie we własnych namiotach (chyba, że Komendant Marszu zdecyduje inaczej). Sytuacja wygląda dokładnie tak jak w ubiegłym roku i rozumiem, że dla wszystkich zapis jest zrozumiały. Za złamanie zakazu grozi usunięcie z Marszu.

3. Miejscem zgrupowania w Krakowie jest Kopiec Józefa Piłsudskiego, a nie bursa szkolna!

4. Wyżywienie tak jak dotychczas do własnych pojemników.

Uwaga !!!
Wyżywienie marszowe od dnia 6 sierpnia śniadanie.

5. Po zakończeni marszu w Kielcach nie ma dodatkowego noclegu.

6. Wszystkie osoby zgłaszające się na Marsz otrzymają dodatkowe oświadczenie o stanie zdrowia.

7. Finanse:

- uczestnicy przydzieleni do plutonów pieszych: odpłatność 250 zł. Opłata obejmuje: wyżywienie, transport bagaży, noclegi, ubezpieczenie i inne wynikające z potrzeb.

- uczestnicy przydzieleni do patrolu kawaleryjskiego i służb taborowych kawalerii: odpłatność 30 zł. Opłata obejmuje jedynie koszt ubezpieczenia, koszulek i pamiątek marszowych. Pododdział wyżywienie i transport zapewnia we własnym zakresie.

- opłatę należy przelać na konto bankowe: 

MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ
ul. Występy 20
29-105 Krasocin
Numer konta: 72 1600 1462 1896 5589 3000 0001
Proszę o podanie nazwiska i imienia osoby której dotyczy wpłata.

- możliwa jest opłata w biurze Komendy Marszu,

- koszt odznaki wraz z legitymacją 80 zł – płatne w biurze Komendy.

8. Uczestnicy marszu otrzymają koszulki, znaczki, śpiewniki i kalendarze.

Uwaga !!!
Z racji, że większość osób nie przesłała kart uczestnictwa biuro Komendy postara się wydawać materiały zgodnie z napływającymi deklaracjami. Może się jednak okazać, że nie wszyscy otrzymają materiały.

9. Biuro Komendy Marszu będzie czynne w warunkach polowych proszę więc o zrozumienie sytuacji i ewentualnych utrudnień.

10. Udział w uroczystościach podczas Marszu jest obowiązkowy. Powracamy do sprawdzania stanu osobowego plutonów przed wymarszem na uroczystości. Brak obecności może skutkować niezaliczeniem odcinka, a co za tym idzie udziału w Marszu. Przypominam , że od trzech lat dokonaliśmy zmiany w organizacji Marszu: nie oczekujecie w rowach na wejście do miasta, ale jesteście już wcześniej na miejscu noclegu. Macie czas na odpoczynek i nie widzę powodu aby ktoś nie brał udziału w uroczystościach.

11. Zarządzam Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej na dzień 9- 10 lub 11 sierpnia w miejscu zakwaterowania Marszu (zakładamy, że zebranie tradycyjnie uda się przeprowadzić 10 sierpnia w Choinach).

Harmonogram zebrania:

- otwarcie

- wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania,

- wybór komisji skrutacyjnej

- przyjęcie programu obrad

- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

- sprawozdanie Zarządu stowarzyszenia

- głosowanie nad przyjęciem sprawozdania władz za rok 2020 i udzielenie wotum zaufania,

- wybór Prezesa stowarzyszenia,

- wybór Zarządu Stowarzyszenia,

- wybór Sadu

- wybór Komisji Rewizyjnej,

- ewentualne zmiany w statucie stowarzyszenia,

- wolne wnioski

- zakończenie

12. W przypadku innych propozycji proszę o jak najszybszy kontakt.

 

 

Komendant 
LVI Marszu Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej
(-)
Dionizy Krawczyński

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s